அடர்ந்த அன்பு செய்தல் வேண்டும்

புதிய நாட்காட்டிகள் வீடுகளில் வந்து குறைந்தது இரண்டு நாட்கள் ஆகிவிட்டன. சமூக வலைத்தளங்களின் வரவுக்குப் பின் நிதானித்து திரும்பிப் பார்ப்பதில் கூட ரசனைகள். எல்லோரும் எதையோ தேடுவது மட்டும் நிதர்சனம். சற்றே நிதானமாக கடந்த இரண்டு நாட்களாக நானும் திரும்பிப் பார்க்க முயற்சி செய்தேன்….

மனிதர்கள் இல்லாத உலகம் இல்லை. இறை பேராற்றல் மீது மிகுந்த நம்பிக்கை உண்டு. நிகழ்வுகள் மீது பெரும் வருத்தமில்லை. மற்ற உயிர்களுடன் கூடி ஒத்து வாழ்வது போல் மிகுந்த இன்பமில்லை. நாமாக நாமும், நமைச் சுற்றியுள்ளவர்கள் அவர்களாக அவர்களும், எல்லா உயிரின் இயல்பும் ஒன்றிணைய, ஒரு தலமாக பூமி இருந்தால் எவ்வளவு மகிழ்ச்சி…பெரும் கனவு…

மனிதர்கள் மீது நமக்குப் பெரும் குறை உள்ள காலமாக நகள்கிறது நாட்கள். எல்லாவற்றிலும் கணக்குகள். எங்கும் கணக்குகள். இந்த உலகம் “துவந்தமானது”. எப்பொழுதும் இரு வேறு நிலைகள் உண்டு, உண்மை அதுதான்…அதுமட்டும் தான்…. இரண்டு நிலைகளிலும்; நிச்சயம் கணக்குகளும் தன நிலை சார்ந்த நியாயங்களும் இணைபிரியா உரு உவமையாய் உழன்று கொண்டிருக்கும். Did you see the movie “The Matrix”…”Oracle” உலகம் “துவந்தமானது” என்பதை தன் வார்த்தைகளில் விவரித்திருப்பார். “My Job is to make the Equation Always Unstabble”…. உலகம் “துவந்தமானது”.

ஆனால் கணக்குகள் தாண்டி வாழ்க்கை உண்டு என்பதை உணர்தல் வாழ்க்கையின் சமன்பாட்டின் முதல் படியாக நான் காண்கிறேன். இந்த வரிகளை படித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது உங்கள் உள்ளக் கண்ணாடியில் சில பிம்பங்கள் வந்து போகலாம். சற்றே நிதானித்து சிந்தியுங்கள். அந்தப் பிம்பங்கள் எவ்வகையானவை என்று. கணக்கு போட்டு வெற்றி பெறுவது போல் தோன்றலாம். வேண்டியவர் வேண்டாதவர் தாண்டி, தனக்கு தேவையுடையோரை மட்டும் நாடும் வாழ்கை நன்மையல்ல. கணக்குகளோடு மட்டும் வாழும் வாழ்கை அவர்களுடையது என்றால், அவர்களுக்கும் சேர்த்து “பிராத்தனை” செய்வது உங்கள் கடமை. சற்றே நகர்ந்து சென்று விடுங்கள்…”பிராத்தனை” செய்யுங்கள்… எல்லோரும் நல்லவரே. அடர்ந்த அன்பு செய்தல் வேண்டும், அதுவே நம் குணமுமாக வேண்டும்.

அடர்ந்த அன்பு செய்யும் பொழுது நம் நிலை என்ன… மீண்டும் கணக்குகள் தோன்றாதா என்கிற கேள்வி உண்மை. அதற்கு என் தத்துவ ஆசான் ஒரு சிறிய எளிமையான வழி சொல்கிறார்.“யாரையும் சந்தேகிக்காதீர்கள், யாரையும் நம்பாதீர்கள்” என்பது தான் அது. இந்தக் கூற்றுக்கு விளக்கம் சொல்வது மிகவும் கடினம். உணர்வது தான் ஒரே வழி. முயற்சித்துப் பாருங்கள்… உங்களால் இந்த கூற்றை வாழ முடிந்தால் இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் நிறைவான நபராக நீங்கள் மாறுவது சத்தியம். நானும் முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன்.”இறை  பேராற்றலின்” கனிவு இன்னும் கிட்டவில்லை. அடர்ந்த அன்பு செய்தல் வேண்டும், அதுவே நம் குணமுமாக வேண்டும்.

பொறுமையுடன் நினது திருவடி நினைக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு வேண்டும்…

உள்ளொன்று வைத்து புறமொன்று பேசுவார் உறவுகலவாமை வேண்டும்….

பெருமை தரும் நினது  புகழ் பேச வேண்டும்…. பொய்மை பேசாது இருக்க வேண்டும் …

பெருநெறி பிடித்து ஒழுக வேண்டும்…. மதமான பேய் பிடியாதிருக்க வேண்டும்…..

மதிவேண்டும்…நின்கருணை நிதிவேண்டும்…..