நடுநிலையின் உரையாடல்

பேசாப் பொருள்
பேசுவோம்
என்று
பேசும்
பொருள் கொண்ட
என் நண்பனுடன்
மனம் திறந்த
உரையாடல்….

நடுநிலை என்றால்
என்ன?….
வணங்கி நின்றேன்
கேள்வியுடன்….

பல கருத்துக் கொண்ட
இந்நாட்டில்
பகடி செய்யப்படும்
மனிதரின் நிலை
அதுவென்றான்…

புரியவில்லை என்றேன்
நான் …
புன்னகை பிறந்தது
அவனது
உதட்டில்…

நீ “நடுவண்” என்று
கூற கூட
ஒரு நிலை சார்ந்து
நிற்கும் அவலம்
அதுவென்றான்…

நடுவென்பது நிலை
சார்ந்ததானது
எப்பொழுது என்றேண்ணி
திகைத்தேன்…
புன்னகை பூத்த
உதடுகளில்
பெருஞ்சிரிப்பு ஒன்று
இப்பொழுது…

நிலை இல்லாமல்
நிற்க நீ
என்ன “அருவமா”
என்றான்….
கருப்புச் சட்டைக்காரன்
ஏன் கடவுளை
துணைக்கு அழைக்கிறான்..
சற்றே குழம்பினேன்
நான்…

என் மனநிலை
உணர்ந்து கொண்டான்
உடனே…
உயிர் நண்பனல்லவா அவன்…
பெருஞ்சிரிப்பு சற்றே
மாறியது…
சிந்தனை மீள்ளுறு
கொண்டது…

கடவுள் இல்லை
என்பது நடுநிலை
இல்லை
நிலை சார்ந்த
கருத்து…..
“நிலை” சார்ந்ததால்
அக்கருத்து கூட
“நடுநிலை” எனக்
கொள்ளலாம் என்றான்
கவனமாக….

பதில் கேட்டு
வந்த
நபர் தவறோ…
என் மனமும்
பாதமும்
சற்றே பின்வாங்கியது…

தியானநிலை போல்
நிதானித்து
அமர்ந்தான் என்னெதிரில்…
சிரிப்பும் சிந்தனையும்
மறைந்து
நிலையில்லா நிலையுடன்
அவன் முகம்…

அறிவூட்டலுக்குத் தயாரானான்
அவன் …
அறிவுப்பசியுடன் சற்றே
களைத்த நான்
அவன் முன்னால்
மாணவனாய் அமர்ந்தேன்…

நிலை என்பது
சூழ்நிலை சார்ந்தது…
மனிதனின் செயலில்
வடிவாம் நீ சொல்வது…
உலக விதி
கூட சிலநேரம்
உருமாறும்…

நிறை கொண்ட
நிலை கொள்ள
ஒரு உபாயம் உள்ளது…
“நடுநிலை” என்பது
கடந்த உண்மை அது
“நிறைநிலை” என்பது….

சரி தவறு கண்டு
இயற்கை விதி கொண்டு
மனிதனின் நிலை சொல்தல்
“நடுநிலை”…

விதி தாண்டி
எல்லைகள் ஏதுமின்றி
“அன்பை” மட்டுமே
அடிக்கொள்ளும் நிலைதான்
“நிறைநிலை”…

“நடுநிலை” கொண்டு
நல்லவன் உருக்கொள்வது
இனிமை மட்டுமே…
“நிறைநிலை” கொண்டு
அன்பாய் நிலைத்தல்
மேன்மையிலும் மேன்மை என்றான்…

உபதேசம் அருமை…
நன்றிகள் பற்பல…
“நிறைநிலை” என்பதை
வாழ்வியல் நிலைகொள்ள
வழிமுறை தேடும்
பயணம் தொடங்கியது…

3 thoughts on “நடுநிலையின் உரையாடல்”

  1. அருமையான சிந்தனை.பகிர்ந்தமைக்கு நன்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *