நேபாளில் புதிய அரசமைப்புச் சட்டம் – ஒரு உரையாடல்

பல்வேறு செய்திகளையும், நம்மைச் சுற்றி நடக்கும் நிகழ்வுகளையும் நாம் மிக எளிதாக கடந்து சென்று விடுகிறோம். அவ்வாறு நாம் நம் கவனத்தை பெரிதாக கருத்தில் கொள்ளாத ஒரு நிகழ்வு, நம் அண்டை நாடான நேபாளில் நடந்த புதிய அரசமைப்புச் சட்டத் திருத்தம். நேபாள மக்களால் மிகப் பெரிய திருவிழா போல் கொண்டாடப் பட்ட இந்த நிகழ்வு சமகாலத்தில் நடந்த மாற்றங்களில் மிகப் பெரிய ஒன்று.

மன்னராட்சியில் முழுமையான மாற்றம், இந்து நாடு என்ற அடையாள உடைப்பு என மிகப் பெரிய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ள. இந்த நிகழ்வுகளை மிகவும் கவனமாக நான் கவனித்து வந்தேன். இந்த மாற்றம் குறித்து செய்திகள் தவிர்த்து ஏதாவது வேறு வழிகளில் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள முடியுமா என் எண்ணிக் கொண்டிருந்தேன். இந்தச் சூழ்நிலையில் ஒரு நேபாளி தோழியின் நினைவு வந்தது. FaceBookஇல் அவளும் நேபாளின் இந்த மாற்றத்தை கொண்டாடிக் கொண்டிருந்ததைக் கண்டேன். ஒரு நேபாளக் குடிமகளாக அவள் இந்த மாற்றத்தை எவ்வாறு பார்க்கிறாள் என்பதை அறிந்துகொள்ள அவளிடம் உரையாடினேன். உரையாடலின் சாரத்தை 7 கேள்விகளின் மூலம் பதிலாகப் பெற்றேன். அந்த கேள்வி பதில்கள் உங்களின் பார்வைக்கு ஆங்கிலத்தில்:

1. Why you think this constitution change is required for Nepal?

It is only due to demand of public. Why public demanded is another big issue to be studied… we are little known people with little confidence with our knowledge. Suffering with poverty lack of development and deprived with facilities. In the situation so called political party front liners (I do not want to address them as leaders) easily got to fill the train of poor fallows the problem had always been with the policy… so if changed could solve those issues and made the mass to demand for change in entire system through change of constitution.

2. Do you still want Nepal has to be a Hindu nation? if not why so?

I am not that particular about it. In one way it’s good, Nepal adopted secularism and identified all the religions nationally. Other way. .. I do want Nepal to be Hindu nation. To be a Hindu nation had been distinct identity of Nepal… I don’t see any worth on loosing the glorious identity ….

3. What’s are the best parts you like about new Constitution?

I have not studied it yet still as far as I am familiar with its contents, but decentralized system is one good thing…

4. As a citizen, what are your priorities lists of issues to be worked in Nepal now?

Constitution speaks about political system. It is not the document of economic strategies and I do not believe in system rather advocate on strategies and its implementations. If I had been in the level to influence the points of constitution I would place one clause regarding requirement of basic knowledge level that a political leader should pose with. My point is. I would have prioritized economics and knowledge or knowledged people in policy level

5. How this change are significant for youngsters like you and how the older generation (your parents, grant parents) looks about this changes?

Shortly I am optimistic so is old age. I might be optimistic for myself and they for their children

6. What is the process adopted to change the constitution and how long its takes for the King to execute the same?

If seen from surface political movement was the process. Movement illection and constitution. If seen inside it would be excessive to contain within 40 words☺

7. Do you see India played any major role as of now in Nepal’s development, if not any specific areas where you think India can play a role in Nepal’s development in future?

It should rather stop playing influence role in major political decisions…. kidding If India shares its sea with Nepal for third country trade without any obstacles it would be great good… on infrastructure and industries stuffs Nepal should be independent itself. After all Nepal is a beautiful country with enormous potential. But Still its developing country. Here the problem is not Nepal but the countrymen, system and the attitude of ours. We (my generation) will bring change in system of Nepal soon .

இளம் தலைமுறையினரின் நம்பிக்கை நாட்டை உயர்த்தும் என்பது பல்வேறு காலகட்டத்தில் நிரூபிக்கப்பட்ட வரலாறு. நிலநடுக்கம் கோரத் தாண்டவம் ஆடிய இதே வருடத்தில் அரசமைப்புச் சட்ட மாற்ற மைல்கல் நிறைவேறியுள்ளது. நேபாளின் இந்த சரித்திர மாற்றம் ஒரு மிகப் பெரிய தேச எழுச்சியாக மாற நாமும் வாழ்த்துவோம் !!!!

2 thoughts on “நேபாளில் புதிய அரசமைப்புச் சட்டம் – ஒரு உரையாடல்”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *