பூக்களின் பண்டிகை

பண்டிகை நாட்களில் பூக்கள் சிரிக்கும்
அழகு தனி
பூக்களால் நிறைந்த இப் பண்டிகையின்
மகிழ்ச்சியும் அதிகம்…

ஆத்திகம் மறுக்கும் நண்பர்கள் கூட
புராணத்தில் சில
இனிய காரணம் மறுப்பதில்லை
பண்டிகையின் சிறப்பும்
அதில் ஒன்று…

வாமனத்தின் ரூபம் கொண்ட அருவம்
மூன்றடி நிலம் கேட்டு
மகாபலியின் முன் நின்ற நாள் இது
தன்னை அடக்கும் வித்தை கற்றல்
தெய்வமும் வணங்கி யாசிக்கும் இடம்கொடுக்கும்….

வாமனத்தின் ரூபத்தில் சூட்சமம் உண்டு
உணர்த்தும் மகாபலி வாக்களித்தான்
ஓங்கி உலகளந்த பெருமான்
மறுகாலால் அண்டபேரண்டமும் அளந்தார்….

இரண்டடி அளந்த விஸ்வரூபம்
மீண்டும் வாமனரூபம் வந்தார்
மூன்றம்மடிக்கு இடம் கேட்க
மகாபலி வணங்கி அமர்ந்தான்….

தலை கொடுத்து தன் சொல்காத்த
மகாபலி, மங்கையருடன் மண்கீழ் சேர்ந்தான்
குலச் சிறப்பு என்று ஒன்றில்லை
சொல்செயலின் சிறப்பு மட்டும் யாவர்க்கும்….

புவிப்பந்தில் வெல்லமுடியாத வேந்தன் அவன்
பாதல உலகம் சென்றும் சக்கரவர்த்தியானான்
மண்கீழ் சென்றும் குணம் மாறவில்லை
நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் கண்டான்….

நிலம் சென்று சிறப்பு செய்ய
இனிமை நீங்காத மணம் பரப்பும்
பூக்களாய் உருக்கொள்ள உடனே ஆணையிட்டான்
பூக்களின் பண்டிகையின் புராணக் கதைஇதுதன்….

Jpeg

சேர நாட்டில் நடந்த கதை
இன்று பூலோகம் முழுதும் கொண்டாட்டம்
சாதி கடந்து மதம் தவிர்த்து
என் மலையாளச் சொந்தம் சொல்லும்

பூக்கள் மலர்வு போல் இனிமை வாழ்கை
பூக்களின் நிறம் போல் பொலிவு வாழ்க்கை
பூக்களின் தன்மை போல் இன்பம் வாழ்க்கை
பூக்களின் வாழ்க்கை போல் (நம்) காலம் வாழ்க்கை

அரக்கம் என்பது குலமல்ல குணம்தான்
அரக்கம் வென்று அவனியில் மகிழ்ந்திருப்போம்
பூக்களின் நிறை கொண்டு வாழ்ந்திருப்போம்
பூமியும் வானும் நம்மை வாழ்த்தட்டும்….

மகத்தான பண்டிகை பலகொண்ட நம்தேசம்
நல்நிறை நிற்கும் செய்திகொண்ட நன்னாளில்
திரு ஓணத்தின் வாழ்த்துக்களும் வளங்களும்
நாமும் கொண்டாடுவோம் நன்மைகள் செய்திடுவோம்….

2 thoughts on “பூக்களின் பண்டிகை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *