பன்முகம்

11393373_809044252537156_5296352639916048742_o

திருமுகம் திரும்பி நிற்கும்
சிலரின்
வலிமுகமும் எதிர் நிற்கும்

முகச்சாடை மூன்றாகும்
ஆண் பெண் திருநங்கை
மூன்றின் நிறைவும் வேறாகும்

வண்ணம் வாழ்வின் வெற்றி
சில முகத்தில்
கவலையின் அனைக்கட்டு

நெற்றிக்கண் கொண்டு உதித்த
ரௌத்திரம் சிலநேரம்
உனைத் தொங்கவும் வைக்கும்

கண்மையின் கோலம் அழகு
அழுதால்
கண்ணருவியின் வழியும் கருப்பு

வண்ணமயமான வாழ்வென்றாலும் இங்கே
பன்முகம்
தேவைதான் பலநினைவும் தேங்கும்தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *