பெருமாள் முருகன்

பெருமாள் முருகன் உணர்ச்சிப் பூர்வமான முடிவை எடுக்க வேண்டியதாகி விட்டது….
வாக்குவாதம் வலுக்க பரபரப்பானது புத்தகக் காட்சி மைதானம் நேற்று….
இதனடிப்படையில் பபாசியின் செயற்குழு இன்று கூடுகிறது என செய்திகள்…..
மாதொருபாகன் விசயத்தில் பதிப்பகங்களின் நிலைப்பாடு பற்றி விரைவில் முடிவெடுக்கப்படும் எனத் தெரிகிறது……
நான் இன்னும் நாவலை வாசிக்கவில்லை…. 
Waiting….fingers crossed….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *