ஓய்வு

சில நேரங்களில் நான்பெறவேண்டும் என நினைப்பவர்கள் ஓய்வு பெறுவதில்லை.
பல நேரங்களில் நான் ஓய்வு பெறவேண்டாம் என நினைப்பவர்கள் ஓய்வு பெற்றுவிடுகிறார்கள்.
அமைதியாக ஒரு மௌனசாட்சியாக நான் வேடிக்கை பார்கிறேன்….
This is not about ‪#‎MSD‬….

10300988_826525764079734_3724209101283883978_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *