ஜனனம்/மரணம்

ஜனனம்/மரணம் மனிதர்களைப் பற்றிய நினைவுகளை முழுமையாக மாற்றி விடுகின்றன அல்லது மறக்க நிர்பந்திக்கிறது…. வன்மமும் கோபமும் கூட நீர்த்துப் போகிறது… இது அந்த கணத்தின் நிகழ்வா அல்லது மனதின் ஓட்டமா என எண்னிக் கொண்டிருக்கிறேன்…
“இயற்கை” பேராற்றலின் இன்னும் ஒரு வடிவம் ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *