இரோம் ஷர்மிளா

“சிறப்பு ராணுவ சட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும். எனது போராட்டத்தை தொடர்ந்து நடத்துவேன். உணர்ச்சிகரமாக உள்ளதால் எனக்கு அழுகை வருகிறது. விடுதலையானது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. நான் செய்வது சரி என்பதை எனது போராட்டம் உணர்த்துகிறது. மக்கள் எனக்கு ஆதரவு அளிக்க வேண்டும்” – இரோம் ஷர்மிளா [நன்றி – தினமலர் ]

இரோம் ஷர்மிளா
14 ஆண்டுகளாக உண்ணாவிரதம் இருந்து வரும் இந்த போராளிக்கு ஒரு “Salute”…. eagerly waiting for all the people involved in this moment to find a better solution along with the government….God Bless….

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *