எழுத்துக்குள்… காவியம்

எழுத்துக்குள் உள்ள அரசியலும், அரசியலுக்காக எழுதப்பட்ட எழுத்துக்களும் காலத்தின் கட்டாயத்தால் “காவியம்” கூட ஆகலாம்…..
எழுத்துலகில் உள்ள அரசியலும், எழுத்தாளர்களின் அரசியலும் விழலுக்கு இறைத்த நன் நீர் தான் …..
மொழி சார்ந்த புரிதலும் நம்பிக்கையும் உள்ள மனிதர்கள் சில எழுத்தாளர்களை விட மேலாநவர்கள்தாம்…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *