சமுதாயப் பணிகள் மூலம் உலகை வலம்வந்த மகா சந்நிதானம்

நண்பர்களே,

“அடிகளார்” என்பது துறவியைக் குறிக்கும் ஒரு பழந்தமிழ்ச் சொல்.

எனினும், அப்பெயர் தவத்திரு குன்றக்குடி அடிகளார் ஒருவரையே குறிக்கும் சிறப்புப் பெயரானது தனி வரலாறு.

தமது சமய, சமுதாயப் பணிகள் மூலம் உலகை வலம்வந்த மகாசந்நிதானம், அடிகளார் ஒருவர்தாம்.

பேச்சுக்கு நிகராக, எழுத்திலும் வல்லவரான அடிகளார், தம் வாழ்நாளில் ஏராளமான நூல்களை எழுதியுள்ளார்.

ஆதினகர்தாக்கள் எப்படி செயல் பட வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணம் “அடிகளார்” மட்டுமே.

என் குரல்பதிவு:  

***********************************

பதிவு நேரம் : 5 நிமிடம் : 45 நொடி

***********************************

தங்கள் கருத்துக்களை பதிவு செய்யவும். நன்றி !!!


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *